• Markku Uski

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2019. Kaavan laativat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat.

Kaavan käsittelyn tilanne marraskuun lopussa 2018

 

Ehdotus seudun strategisesta yleiskaavasta kommentoitavana 29.3.2018 - 30.4.2018

Kotkan-Haminan seudun (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti & Miehikkälä) strategisen yleiskaavan tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen.

Kaavasta on nyt valmistunut ehdotus, joka on nähtävillä seudun kunnissa ja tällä sivustolla välillä 29.3.2018 - 30.4.2018

Tiedote 27.3.2018: Suomeen kaivataan lisää Kotkan-Haminan tyyppisiä edelläkävijöitä - Seudun kuntien strategisen yleiskaavan esitys valmistui

Itse kaava-ehdotukseen pääset tutustumaan täällä.

Tässä myös muuta aineistoa:

Kaavan ehdotuksen esittely kalvosettinä.

Kooste kaavan oikeusvaikutuksista

Kaavaehdotus hyväksyttiin seutuvaltuuston kokouksessa 8.12.2017, jonka jälkeen sitä käsiteltiin kunnissa.

Kaavan ehdotuksen pohjana ollut aiempi versio, eli kaavaluonnos valmistui keväällä 2017 ja siihen kerättiin palaute, joka on otettu huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa.  Luonnosvaiheen kaava-aineistoon pääset tutustumaan täältä. Tässä myös kaavan luonnoksen esittely kalvosettinä.

Kotkan-Haminan seudun vahvuuksia sekä yleiskaavan mahdollistamaa tulevaisuutta kuvaavia videoita:

8.12.2017 julkaistu video Kotkan-Haminan seutu vuonna 2040 täällä:

4.5.2017 julkaistu video Näkymiä Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuteen täällä (huom: lisää videon katselussa tekstitykset päälle).

 

Aktuellt: förslag om Kotka-Fredridshamns traktens strategiska generalplan finns till påseende från 29.3. till 30.4.2018 i Pyttis Kommunbyrå och i den här sidan (två-språkig sidan).

 

Kotkan-Haminan seutu on edelläkävijä elinkeinotyön kytkemisessä kuntien yhteiseen yleiskaavatyöhön

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaavan valmistelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä seudun kaupunkisuunnittelijoiden, maankäytön asiantuntijoiden, yritysten, seutumarkkinoijien, poliittisten päätöksentekijöiden sekä asukkaiden kanssa.

”Kotkan-Haminan seutu on ottanut edelläkävijän roolin Suomessa, kun se on kytkenyt seudullisen elinkeino- ja vetovoimakehittämistyön seudun kuntien yhteiseen yleiskaavatyöhön - myös yhteinen yleiskaavatyö on harvinaista” toteaa Aalto-yliopiston kaupunkisuunnittelun professori Raine Mäntysalo. Hänen mielestään maankäytön kytkeminen elinkeinojen kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan tarjota yrityksille saavutettavuudeltaan ja logistisilta ratkaisuiltaan houkuttelevia sijainteja, joissa yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys on huomioitu.  

”Nykytilanteessa, jossa työpaikat ja väestö vähenevät, on kyettävä löytämään uusia kasvun ja kilpailukyvyn lähteitä. Kotkan-Haminan seudulla on merkittäviä ylivaltakunnallisia yhteyksiä, kuten Suomen suurin vientisatama, Vaalimaan rajanylityspaikka ja E18-moottoritie”, muistuttaa Mäntysalo. ”Niiden strategiseen hyödyntämiseen vaaditaan yksituumaisuutta seudun kunnilta. Niukkuuden ja epävarmuuden oloissa on vältettävä kilpailua investoinneista ja työpaikoista ja keskityttävä seututason koordinoituihin suunnitteluratkaisuihin. Niiden avulla kunnat pystyvät hallitsemaan riskejä, säästämään resursseja ja olemaan kilpailukykyisiä”, Mäntysalo jatkaa. Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan lisää Kotkan-Haminan seudun viitoittamaa pioneerityötä, jolla elinkeinostrategia, maankäyttö ja liikenteen kehittäminen nivotaan yhteen.

”Seudulla tehdään poikkeuksellista yleiskaavatyötä elinkeinojen kehittämisen pohjalta. Tällaista strategista yleiskaavaa ei muualla toistaiseksi tehdä, ja siksi työ on herättänyt paljon huomiota. Tarve juuri tällaiselle monialaiselle yhteistyölle on olemassa, joten muut seudut tulevat varmasti ottamaan työstä mallia”, kertoo puolestaan Kimmo Kivinen yleiskaavatyöhön osallistuneesta Capful Oy:stä.

Elinkeinoelämän tarpeet on huomioitu sekä työpajoissa että yrityshaastatteluissa, jotka Capful Oy toteutti. Toimialoittain yksilöidyissä haastatteluissa käsiteltiin aluevarauksia ja niiden mahdollisia profiileja, muutostarpeita ja maankäytöllisiä uusia avauksia.

Haastattelun kysymykset ulottuivat ajallisesti pitkälle tulevaisuuteen, joten vastaaminen ei ollut aivan yksinkertaista. Lisäksi yritykset joutuivat kommentoimaan hyvin laajaa ja monipolvista strategista kokonaisuutta.

”Haluamme kiittää yrityksiä siitä rohkeudesta ja luottamuksesta, jota he osoittivat tarpeellisten tietojen keräämiselle. On poikkeuksellista, että yritykset tuntevat tällaista vastuuta ja tarjoavat yhteiseen käyttöön jopa yrityssalaisuuksia viistäviä tietoja”, lisää Kivinen.

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa

Yritysten avulla koottu tietopaketti tukee seudun elinkeinostrategiaa mm. teollisten symbioosien kysymyksissä, kestävien energiaratkaisujen käytössä, kilpailukykyisissä logistisissa ratkaisuissa ja uusien matkailupalvelujen kehittämisessä.

”Kotkan-Haminan seutu ja sen yritykset ovat valmiita toteuttamaan rohkeita kokeiluja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kierto- ja biotalous sekä teolliset symbioosit on nostettu keskeiseen asemaan. Teollisuuden sivuvirtoja halutaan hyödyntää mm. bioenergian tuotannossa, ja hukkalämpöä ollaan valmiita kierrättämään”, toteaa Capfulin asiantuntija Lotta Takala.

”Haastatteluissa nousi esille merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia, joista yksi liittyi vedyn tuotantoon. Samassa prosessissa syntyy puhdasta happea, jolle on paljon kysyntää. Tulevaisuudessa tästä sivuvirrasta voi muodostua mielenkiintoista uutta liiketoimintaa”.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2018

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on elinvoimainen seutu. 

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012. Meneillään olevalla suunnittelutyöllä konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa jatkossa kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus. Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa.

 

 

Tämän sivuston osoite on www.khyleiskaava.fi (uudelleenohjaus aiemmasta osoitteesta www.kotkahamina.fi/vaikuta)

Sosiaalinen media - Twitter/ Instagram: #khyleiskaava

Luonnostaan vahva Kotkan-Haminan seutu: www.visitkotkahamina.fi


Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET