• Pirjo Kopra

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Seudun strategisen yleiskaavan valmistelu etenee

Seudun strategiseen yleiskaavan tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen.

Kaavasta valmistui keväällä 2017 luonnos, ja tuon vaiheen kaava-aineistoon pääset tutustumaan täältä. Tässä myös kaavan luonnoksen esittely kalvosettinä.

Kaavan seuraava versio, kaavaehdotus, jossa on otettu huomioon luonnoksesta saatu palaute, hyväksyttiin seutuvaltuuston kokouksessa 8.12.2017, jonka jälkeen sitä käsitellläln kunnissa siten, etttä se on tulossa kunnittain julkisesti nähtäville kevään 2018 aikana.

Kotkan-Haminan seudun vahvuuksia sekä yleiskaavan mahdollistamaa tulevaisuutta kuvaavia videoita:

8.12.2017 tehty video Kotkan-Haminan seutu vuonna 2040 täällä:

4.5.2017 tehty video Näkymiä Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuteen täällä (huom: lisää videon katselussa tekstitykset päälle).

 

Aktuellt: Utkastet for den strategiska generalplanen för Kotka-Hamina regionen var till påseende under tiden 4.4. - 8.5.2017. Utkastet finns ännu här (tvåspråkig sida)

 

Kotkan-Haminan seutu on edelläkävijä strategisessa yleiskaavatyössä

Kotkan-Haminan seudun Strateginen yleiskaava valmistuu kuluvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Työ on toteutettu tiiviissä yhteistyössä seudun kaupunkisuunnittelijoiden, maankäytön asiantuntijoiden, yritysten, seutumarkkinoijien, poliittisten päätöksentekijöiden sekä asukkaiden kanssa.

”Seudulla tehdään poikkeuksellista yleiskaavatyötä elinkeinojen kehittämisen pohjalta. Tällaista strategista yleiskaavaa ei muualla toistaiseksi tehdä, ja siksi työ on herättänyt paljon huomiota. Tarve juuri tällaiselle monialaiselle yhteistyölle on olemassa, joten muut seudut tulevat varmasti ottamaan työstä mallia”, kertoo Kimmo Kivinen yleiskaavatyöhön osallistuneesta Capful Oy:stä.

Elinkeinoelämän tarpeet on huomioitu sekä työpajoissa että yrityshaastatteluissa, jotka Capful Oy toteutti. Toimialoittain yksilöidyissä haastatteluissa käsiteltiin aluevarauksia ja niiden mahdollisia profiileja, muutostarpeita ja maankäytöllisiä uusia avauksia.

Haastattelun kysymykset ulottuivat ajallisesti pitkälle tulevaisuuteen, joten vastaaminen ei ollut aivan yksinkertaista. Lisäksi yritykset joutuivat kommentoimaan hyvin laajaa ja monipolvista strategista kokonaisuutta.

”Haluamme kiittää yrityksiä siitä rohkeudesta ja luottamuksesta, jota he osoittivat tarpeellisten tietojen keräämiselle. On poikkeuksellista, että yritykset tuntevat tällaista vastuuta ja tarjoavat yhteiseen käyttöön jopa yrityssalaisuuksia viistäviä tietoja”, lisää Kivinen.

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa

Yritysten avulla koottu tietopaketti tukee seudun elinkeinostrategiaa mm. teollisten symbioosien kysymyksissä, kestävien energiaratkaisujen käytössä, kilpailukykyisissä logistisissa ratkaisuissa ja uusien matkailupalvelujen kehittämisessä.

”Kotkan-Haminan seutu ja sen yritykset ovat valmiita toteuttamaan rohkeita kokeiluja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kierto- ja biotalous sekä teolliset symbioosit on nostettu keskeiseen asemaan. Teollisuuden sivuvirtoja halutaan hyödyntää mm. bioenergian tuotannossa, ja hukkalämpöä ollaan valmiita kierrättämään”, toteaa Capfulin asiantuntija Lotta Takala.

”Haastatteluissa nousi esille merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia, joista yksi liittyi vedyn tuotantoon. Samassa prosessissa syntyy puhdasta happea, jolle on paljon kysyntää. Tulevaisuudessa tästä sivuvirrasta voi muodostua mielenkiintoista uutta liiketoimintaa”.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2018

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on elinvoimainen seutu. 

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012. Meneillään olevalla suunnittelutyöllä konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa jatkossa kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus. Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa.

 

 

Tämän sivuston osoite on www.khyleiskaava.fi (uudelleenohjaus aiemmasta osoitteesta www.kotkahamina.fi/vaikuta)

Sosiaalinen media - Twitter/ Instagram: #khyleiskaava

Luonnostaan vahva Kotkan-Haminan seutu: www.visitkotkahamina.fi


Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ